Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Stenungsund - Ålder och kön - Kyrkenorum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkenorum 989 14,5% 33,2% 29,6% 22,8% 8,1% 50,7% 49,3% 3,2%  
Summa 989 14,5% 33,2% 29,6% 22,8% 8,1% 50,7% 49,3% 3,2%

http://www.val.se