Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Valla 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 1 1103 11,4% 32,2% 25,0% 31,4% 6,8% 51,1% 48,9% 3,8%  
Summa 1103 11,4% 32,2% 25,0% 31,4% 6,8% 51,1% 48,9% 3,8%

http://www.val.se