Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Valla 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valla 3 1340 17,8% 34,8% 30,4% 17,1% 9,7% 49,9% 50,1% 1,9%  
Summa 1340 17,8% 34,8% 30,4% 17,1% 9,7% 49,9% 50,1% 1,9%

http://www.val.se