Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Skärhamn 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skärhamn 2 1226 15,2% 27,6% 28,2% 29,0% 7,2% 48,0% 52,0% 2,0%  
Summa 1226 15,2% 27,6% 28,2% 29,0% 7,2% 48,0% 52,0% 2,0%

http://www.val.se