Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tjörn - Ålder och kön - Rönnäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rönnäng 1188 19,1% 28,3% 24,0% 28,6% 8,6% 51,6% 48,4% 3,5%  
Summa 1188 19,1% 28,3% 24,0% 28,6% 8,6% 51,6% 48,4% 3,5%

http://www.val.se