Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Orust - Ålder och kön - Långelanda 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långelanda 1 1128 16,4% 32,7% 28,0% 22,9% 6,6% 52,7% 47,3% 2,5%  
Summa 1128 16,4% 32,7% 28,0% 22,9% 6,6% 52,7% 47,3% 2,5%

http://www.val.se