Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ale - Ålder och kön - Skepplanda västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skepplanda västra 1125 17,2% 32,5% 28,5% 21,7% 8,8% 51,8% 48,2% 4,6%  
Summa 1125 17,2% 32,5% 28,5% 21,7% 8,8% 51,8% 48,2% 4,6%

http://www.val.se