Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Västra Hulan - Bråta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hulan - Bråta 1064 18,2% 37,1% 26,5% 18,1% 8,1% 48,3% 51,7% 4,6%  
Summa 1064 18,2% 37,1% 26,5% 18,1% 8,1% 48,3% 51,7% 4,6%

http://www.val.se