Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Östra Hulan - Öxeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Hulan - Öxeryd 1192 16,9% 40,1% 26,0% 17,0% 9,2% 49,4% 50,6% 3,3%  
Summa 1192 16,9% 40,1% 26,0% 17,0% 9,2% 49,4% 50,6% 3,3%

http://www.val.se