Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Rydsberg - Almekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydsberg - Almekärr 1410 14,9% 42,6% 24,5% 18,1% 7,8% 48,4% 51,6% 2,7%  
Summa 1410 14,9% 42,6% 24,5% 18,1% 7,8% 48,4% 51,6% 2,7%

http://www.val.se