Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Södra Lerum - Slätthult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Lerum - Slätthult 1307 15,1% 39,9% 25,5% 19,5% 8,5% 50,2% 49,8% 2,3%  
Summa 1307 15,1% 39,9% 25,5% 19,5% 8,5% 50,2% 49,8% 2,3%

http://www.val.se