Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Centrala Lerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Lerum 1125 14,0% 20,6% 23,1% 42,2% 5,3% 41,5% 58,5% 2,0%  
Summa 1125 14,0% 20,6% 23,1% 42,2% 5,3% 41,5% 58,5% 2,0%

http://www.val.se