Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Norra Aspenäs - Axåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Aspenäs - Axåsen 1217 12,2% 40,4% 25,5% 21,9% 7,7% 50,9% 49,1% 4,0%  
Summa 1217 12,2% 40,4% 25,5% 21,9% 7,7% 50,9% 49,1% 4,0%

http://www.val.se