Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Norra Hallsås - Höjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hallsås - Höjden 1109 17,2% 38,6% 17,7% 26,5% 7,0% 46,7% 53,3% 2,8%  
Summa 1109 17,2% 38,6% 17,7% 26,5% 7,0% 46,7% 53,3% 2,8%

http://www.val.se