Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Uddared - Oryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uddared - Oryd 1179 14,9% 41,5% 26,5% 17,0% 8,7% 51,4% 48,6% 3,2%  
Summa 1179 14,9% 41,5% 26,5% 17,0% 8,7% 51,4% 48,6% 3,2%

http://www.val.se