Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Drängsered - Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Drängsered - Hästhagen 1268 16,9% 39,5% 21,5% 22,2% 9,0% 48,8% 51,2% 3,4%  
Summa 1268 16,9% 39,5% 21,5% 22,2% 9,0% 48,8% 51,2% 3,4%

http://www.val.se