Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Berghult - Ryggebol

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berghult - Ryggebol 822 19,1% 38,7% 23,7% 18,5% 9,4% 51,1% 48,9% 3,0%  
Summa 822 19,1% 38,7% 23,7% 18,5% 9,4% 51,1% 48,9% 3,0%

http://www.val.se