Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lerum - Ålder och kön - Kyrkmossen - Lindskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkmossen - Lindskogen 844 15,4% 40,9% 22,7% 21,0% 7,2% 49,5% 50,5% 3,2%  
Summa 844 15,4% 40,9% 22,7% 21,0% 7,2% 49,5% 50,5% 3,2%

http://www.val.se