Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Grästorp - Ålder och kön - Grästorps Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Landsbygd 1696 12,5% 34,4% 30,1% 23,1% 6,0% 53,1% 46,9% 3,8%  
Summa 1696 12,5% 34,4% 30,1% 23,1% 6,0% 53,1% 46,9% 3,8%

http://www.val.se