Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tranemo - Ålder och kön - Tranemo Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tranemo Östra 896 19,3% 31,4% 26,1% 23,2% 9,5% 51,6% 48,4% 4,1%  
Summa 896 19,3% 31,4% 26,1% 23,2% 9,5% 51,6% 48,4% 4,1%

http://www.val.se