Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tranemo - Ålder och kön - Dalstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalstorp 1424 13,1% 31,4% 25,6% 29,9% 6,2% 50,6% 49,4% 4,2%  
Summa 1424 13,1% 31,4% 25,6% 29,9% 6,2% 50,6% 49,4% 4,2%

http://www.val.se