Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Gunnared, Norra Gårdsten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Norra Gårdsten 1894 27,9% 40,6% 21,3% 10,2% 7,7% 55,1% 44,9% 32,4%  
Summa 1894 27,9% 40,6% 21,3% 10,2% 7,7% 55,1% 44,9% 32,4%

http://www.val.se