Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Gunnared, Trädgårdsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnared, Trädgårdsgärdet 1212 24,4% 30,9% 30,1% 14,6% 9,2% 47,4% 52,6% 10,1%  
Summa 1212 24,4% 30,9% 30,1% 14,6% 9,2% 47,4% 52,6% 10,1%

http://www.val.se