Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Kortedala, Adventsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kortedala, Adventsparken 1500 19,3% 30,3% 21,5% 28,9% 4,1% 45,8% 54,2% 10,0%  
Summa 1500 19,3% 30,3% 21,5% 28,9% 4,1% 45,8% 54,2% 10,0%

http://www.val.se