Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Bergsjön, Siriusgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Siriusgatan 1776 26,5% 41,9% 19,3% 12,3% 6,4% 53,2% 46,8% 26,4%  
Summa 1776 26,5% 41,9% 19,3% 12,3% 6,4% 53,2% 46,8% 26,4%

http://www.val.se