Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Bergsjön, Östra Bergsjön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Östra Bergsjön 1550 27,2% 44,1% 18,9% 9,8% 11,5% 47,7% 52,3% 28,1%  
Summa 1550 27,2% 44,1% 18,9% 9,8% 11,5% 47,7% 52,3% 28,1%

http://www.val.se