Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Bergsjön, Komettorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Komettorget 1437 27,8% 29,3% 22,8% 20,0% 8,3% 58,0% 42,0% 20,7%  
Summa 1437 27,8% 29,3% 22,8% 20,0% 8,3% 58,0% 42,0% 20,7%

http://www.val.se