Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Östra Kålltorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Östra Kålltorp 1074 33,1% 42,7% 15,0% 9,2% 5,0% 49,4% 50,6% 4,1%  
Summa 1074 33,1% 42,7% 15,0% 9,2% 5,0% 49,4% 50,6% 4,1%

http://www.val.se