Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Södra Björkekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Södra Björkekärr 1842 13,7% 31,9% 22,8% 31,5% 5,4% 46,2% 53,8% 3,3%  
Summa 1842 13,7% 31,9% 22,8% 31,5% 5,4% 46,2% 53,8% 3,3%

http://www.val.se