Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Härlanda, Norra Björkekärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härlanda, Norra Björkekärr 859 18,5% 31,3% 20,4% 29,8% 4,9% 41,8% 58,2% 2,8%  
Summa 859 18,5% 31,3% 20,4% 29,8% 4,9% 41,8% 58,2% 2,8%

http://www.val.se