Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Burås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Burås 1469 27,2% 32,8% 18,7% 21,3% 6,2% 47,6% 52,4% 5,3%  
Summa 1469 27,2% 32,8% 18,7% 21,3% 6,2% 47,6% 52,4% 5,3%

http://www.val.se