Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Eklanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Eklanda 1652 40,0% 35,5% 12,6% 11,9% 4,9% 51,2% 48,8% 9,6%  
Summa 1652 40,0% 35,5% 12,6% 11,9% 4,9% 51,2% 48,8% 9,6%

http://www.val.se