Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Landalabergen m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landalabergen m fl 1747 25,6% 31,0% 22,0% 21,4% 5,1% 44,0% 56,0% 4,4%  
Summa 1747 25,6% 31,0% 22,0% 21,4% 5,1% 44,0% 56,0% 4,4%

http://www.val.se