Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Landalagången m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landalagången m fl 1004 37,0% 24,1% 14,5% 24,4% 5,3% 45,9% 54,1% 6,3%  
Summa 1004 37,0% 24,1% 14,5% 24,4% 5,3% 45,9% 54,1% 6,3%

http://www.val.se