Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Landala Egnahem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Landala Egnahem 1273 34,7% 32,8% 16,3% 16,1% 5,4% 48,1% 51,9% 3,8%  
Summa 1273 34,7% 32,8% 16,3% 16,1% 5,4% 48,1% 51,9% 3,8%

http://www.val.se