Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Södra Guldheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Södra Guldheden 1296 28,0% 36,6% 15,2% 20,2% 4,6% 46,6% 53,4% 4,7%  
Summa 1296 28,0% 36,6% 15,2% 20,2% 4,6% 46,6% 53,4% 4,7%

http://www.val.se