Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Centrum, Odinsgatan-Stampen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1589 30,0% 28,5% 21,7% 19,8% 5,3% 49,9% 50,1% 4,7%  
Summa 1589 30,0% 28,5% 21,7% 19,8% 5,3% 49,9% 50,1% 4,7%

http://www.val.se