Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Linnéstaden, Skansberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Skansberget 1597 20,2% 46,9% 24,5% 8,5% 6,3% 47,5% 52,5% 5,6%  
Summa 1597 20,2% 46,9% 24,5% 8,5% 6,3% 47,5% 52,5% 5,6%

http://www.val.se