Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Linnéstaden, Linné

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linnéstaden, Linné 1507 20,8% 43,1% 21,4% 14,7% 3,3% 49,4% 50,6% 4,6%  
Summa 1507 20,8% 43,1% 21,4% 14,7% 3,3% 49,4% 50,6% 4,6%

http://www.val.se