Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Kungsladugård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Kungsladugård 1424 29,1% 46,3% 17,3% 7,4% 5,3% 47,5% 52,5% 4,6%  
Summa 1424 29,1% 46,3% 17,3% 7,4% 5,3% 47,5% 52,5% 4,6%

http://www.val.se