Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Klippan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Klippan 1739 26,7% 42,0% 22,0% 9,4% 5,5% 47,8% 52,2% 5,1%  
Summa 1739 26,7% 42,0% 22,0% 9,4% 5,5% 47,8% 52,2% 5,1%

http://www.val.se