Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Majorna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Majorna 1334 24,9% 31,6% 18,0% 25,5% 3,8% 47,0% 53,0% 5,0%  
Summa 1334 24,9% 31,6% 18,0% 25,5% 3,8% 47,0% 53,0% 5,0%

http://www.val.se