Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Majorna, Söderlingska ängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Majorna, Söderlingska ängen 1373 26,1% 45,0% 17,4% 11,5% 5,8% 46,2% 53,8% 5,0%  
Summa 1373 26,1% 45,0% 17,4% 11,5% 5,8% 46,2% 53,8% 5,0%

http://www.val.se