Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Älvsborg, Nya Varvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsborg, Nya Varvet 1915 13,9% 32,6% 28,9% 24,5% 6,0% 47,0% 53,0% 3,2%  
Summa 1915 13,9% 32,6% 28,9% 24,5% 6,0% 47,0% 53,0% 3,2%

http://www.val.se