Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Älvsborg, Ekebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsborg, Ekebäck 1474 17,8% 36,1% 29,6% 16,4% 8,3% 51,3% 48,7% 4,5%  
Summa 1474 17,8% 36,1% 29,6% 16,4% 8,3% 51,3% 48,7% 4,5%

http://www.val.se