Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Frölunda, Frölunda torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frölunda, Frölunda torg 1261 26,4% 25,2% 20,8% 27,6% 4,6% 46,8% 53,2% 14,8%  
Summa 1261 26,4% 25,2% 20,8% 27,6% 4,6% 46,8% 53,2% 14,8%

http://www.val.se