Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Askim, Trollåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askim, Trollåsen 1301 11,9% 42,0% 24,0% 22,1% 6,4% 50,4% 49,6% 5,5%  
Summa 1301 11,9% 42,0% 24,0% 22,1% 6,4% 50,4% 49,6% 5,5%

http://www.val.se