Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Södra Skärgården, Brännö-Asperö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Skärgården, Brännö-Asperö 954 12,2% 30,4% 33,6% 23,8% 6,4% 48,8% 51,2% 3,1%  
Summa 954 12,2% 30,4% 33,6% 23,8% 6,4% 48,8% 51,2% 3,1%

http://www.val.se