Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Biskopsgården, Svarte Mosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Svarte Mosse 1625 29,0% 44,6% 17,6% 8,9% 7,8% 53,1% 46,9% 20,4%  
Summa 1625 29,0% 44,6% 17,6% 8,9% 7,8% 53,1% 46,9% 20,4%

http://www.val.se