Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Biskopsgården, Norra Länsmansgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Biskopsgården, Norra Länsmansgården 1159 20,3% 36,3% 24,7% 18,7% 6,5% 49,3% 50,7% 11,9%  
Summa 1159 20,3% 36,3% 24,7% 18,7% 6,5% 49,3% 50,7% 11,9%

http://www.val.se